• Bokprosjekt,  Dagens Drypp

    En geit ved navn Pearly

    Jeg har fått en gyllen anledning til å utvikle mine illustrasjonsferdigheter når jeg nå skal få være med å skape en barnebok. Ide og konsept er ikke mitt, så jeg skal ikke dele for mye om det, men heller hvordan jeg tilnærmer meg dette prosjektet fra mitt ståsted . Ikke som skaperen, men som den som skal prøve å videreformidle og virkeliggjøre bildene forfatteren ser for seg I historien her er hovedpersonen en liten egenrådig sort geit som ikke lar størrelsen komme i veien for det faktum at hun ser seg selv som ´the captain of the ship´. Den metaforen skal jeg komme tilbake til Jeg har aldri hatt noe…